Maskinsäkerhet

Kjell Bohmgren Kunskapsservice utför uppdrag:
  • Maskindesign med hänsyn till säkerhetskrav
  • CE-märkning
  • Bruksanvisningar
  • Riskanalys
  • Skydd och skyddsanordningar
  • Säkerhetskritiska styrsystem