Riskanalys

Alla företag vill ha en säker och effektiv verksamhet och riskanalys är ett sätt att förbereda sig för det oväntade. Riskanalysen kan även vara ett led i affärsutveckling. Med EES kom legala krav på produktsäkerhet och säker arbetsmiljö och riskanalys är en föreskriven del av säkerhetsarbetet.

Kjell Bohmgren Kunskapsservice tillhandahåller:
  • Vägledning om legala krav och hur man uppnår dessa
  • Genomförande av riskanalys för alla typer av objekt på industri och energiområdet
  • Riskanalys även inom andra verksamhetsområden
  • Dokumentation
  • Planering av kontinuerligt säkerhetsarbete